"marta"

O meni

Lidija Marta Kozlovac, magistra edukacije engleskog i španjolskog jezika i književnosti, prevoditeljica i sudski tumač za engleski i španjolski jezik

Prevoditeljske
usluge

s hrvatskog na strani jezik, sa stranog jezika na hrvatski te s jednog stranog jezika na drugi

Usluge sudskog
tumača

prijevodi sa ovjerom s hrvatskog na strani jezik, sa stranog jezika na hrvatski te s jednog stranog jezika na drugi.

Poduka poslovnog
engleskog jezika

pojedinačna poduka engleskog jezika, mogućnost poduke u grupi, odnosno najviše dvije osobe

Poduka hrvatskog
jezika za strance

pojedinačna poduka hrvatskog jezika, mogućnost poduke u grupi, odnosno najviše dvije osobe

kontaktirajte me

Lidija Marta Kozlovac, prof.