Reference

Neki od mojih cijenjenih klijenata su:

 

DIRECTORATE GENERAL FOR TRANSLATION OF THE EUROPEAN COMMISSION – DGT, Bruxelles, Belgija

EUN PARTNERSHIP AISBL (prijevodi za School Education Gateway portal), Bruxelles, Belgija

KANTAR BELGIUM SA (prijevodi istraživanja Flash Eurobarometra), Bruxelles, Belgija

EURIDEAS LINGUISTIC SERVICES (prijevodi za Europsku komisiju i tijela Europske unije, Bruxelles, Belgija i Budimpešta, Mađarska)

ANDIAMO LANGUAGE SERVICES LTD., Leeds, Ujedinjena Kraljevina

ACCESS TRANSLATIONS, Cork, Irska

LINGO 24 LIMITED, Dyce, Ujedinjena Kraljevina

EUROMINDS LINGUISTICS LTD., Hamburg, Njemačka

PASPARTU, Atena, Grčka (prijevodi za Europsku komisiju u Bruxellesu, Belgija)

MULTILINGUA GmbH, Beč, Austrija

SEKO SIETA S.R.L., Cluj Napoca, Rumunjska

KAMGRAD d.o.o., Zagreb, Hrvatska

ZADARSKA ŽUPANIJA, Zadar (odabrana sam kao najbolji ponuditelj za prijevode dokumentacije s engleskog jezika na hrvatski jezik te s hrvatskog jezika na engleski jezik u sklopu projekta “Zeleni otoci”)

ZAGREBAČKA PIVOVARA d.o.o. – Molson Coors, Zagreb, Hrvatska

TETRA PAK d.o.o., Zagreb, Hrvatska

CHROMOS AGRO d.d., Zagreb, Hrvatska

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE, Zagreb, Hrvatska

PLINACRO d.o.o., Zagreb, Hrvatska

UNILEVER HRVATSKA d.o.o., Zagreb, Hrvatska

ODVJETNIČKI URED KATAVIĆ, Zagreb, Hrvatska

E.S.T.U. d.o.o., Zagreb, Hrvatska

FITOPROMET d.o.o., Zagreb, Hrvatska

ACCRA d.o.o., Dugi Rat, Hrvatska

PROJEKT INTERNATIONAL d.o.o., Zagreb, Hrvatska

AMERIČKO VELEPOSLANSTVO u Zagrebu, Hrvatska

ŠPANJOLSKO VELEPOSLANSTVO u Zagrebu, Hrvatska

JAVNI BILJEŽNICI I ODVJETNIČKI UREDI

I MNOGI DRUGI

 

Članica sam najvećeg svjetskog portala profesionalnih prevoditelja Proz.com

 

REFERENCE: