O meni

Lidija Marta Kozlovac, magistra edukacije engleskog i španjolskog jezika i književnosti, prevoditeljica i sudski tumač za engleski i španjolski jezik

Pohađala je konferenciju u Bruxellesu u ožujku 2011.: Konferencija za prevoditelje iz zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja (Conference on External Translation for Candidate Countries and Potential Candidate Countries, Brussels).

Lidija Marta Kozlovac, prof., prevoditeljica i sudski tumač  diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu engleski i španjolski jezik i književnost te se dodatno stručno usavršavala u Cambridgeu u Ujedinjenoj Kraljevini.